Laurens

Laurens biedt zorg en dienstverlening die met haar klanten meegroeit, in iedere levensfase. Focus op kortdurende zorg, thuiszorg en wonen met zorg. Met name gericht op doelgroep ouderen. Ga voor meer informatie naar de website van Laurens.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Zorgorganisatie Laurens wil er zijn voor alle Rotterdammers. Rotterdam wordt steeds kleurrijker. Meer dan de helft van alle inwoners is allochtoon. Taal is een middel om te communiceren. Met taal maak je duidelijk wat je wilt en wat je niet wilt. Taal is iets dat mensen bindt. Taal is daarom van wezenlijk belang in de basis van onze zorgverlening: de relatie met de klant. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Laurens.

regio werkgever: Rijnmond-Rotterdam

sector: zorg, kortdurende zorg, thuiszorg