IBN

IBN is een social enterprise. Onze missie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op volwaardigheid door echt werk. Om onze missie te kunnen volbrengen gaan we op een zakelijke manier te werk.

Wij bieden renderend werk dat past bij de mensen maar ook van toegevoegde waarde is voor de opdrachtgever. IBN levert een product of een dienst en heeft daarmee een succesvol verdienmodel. Onze winst is pas winst als het maatschappelijke winst is. Daar sluit onze aanpak laaggeletterdheid naadloos bij aan. Via IBN zijn er zo´n 3300 mensen aan het werk die normaal moeilijk aan een baan zouden komen. Daarnaast bieden wij ook werk aan regulier productiepersoneel en kaderpersoneel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van IBN.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

IBN is al sinds 2011 projectmatig actief bezig met de aanpak van laaggeletterdheid binnen de eigen organisatie. Inmiddels hebben zich ruim 250 medewerkers aangemeld voor een maatwerktraject bij IBN ter ontwikkeling van hun basisvaardigheden op het gebeid van taal en/of rekenen. Momenteel (cijfers van september 2014) nemen er 122 medewerkers deel aan deze aanpak. Dit brengt ons als werkgever én de werknemers heel erg veel: denk hierbij bijvoorbeeld aan een betere inzetbaarheid van de medewerker als gevolg van o.a. een grotere zelfstandigheid en betrokkenheid en verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker.
Alle werknemers in Nederland zouden moeten beschikken over voldoende basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden). Wij willen onze kennis graag delen en geïnspireerd raken door anderen. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van IBN.

regio werkgever: Noordoost-Brabant

sector: uitzendwerk, afstand tot arbeidsmarkt, begeleiden naar werk