HWW Zorg

Zorginstelling met meer dan 2000 medewerkers en vrijwilligers in Den Haag met Woonzorg en wijkzorg. Daarvoor wordt zorg verleend aan cliënten in onder meer verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en thuisbegeleiding. Ga voor meer informatie naar de website van HWW Zorg.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Deelname bevestigt de juiste koers die HWWzorg is ingeslagen met aandacht voor taalontwikkeling van medewerkers. De positieve resultaten zijn goed voor de medewerkers en daarmee goed voor de cliënten van HWWzorg en dus voor HWWzorg. Het maatschappelijk belang willen we graag uitdragen. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van HWW Zorg.

regio werkgever: Haaglanden (den Haag)

sector: zorg, thuiszorg, wijkzorg