Holonite

Holonite is een productiebedrijf waar ander andere dorpels, vensterbanken en muurafdekkers worden geproduceerd

Holonite producten zijn duurzaam en Cradle to Cradle gecertificeerd. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Holonite de ambitie om zich blijven te ontwikkelen en verbeteren. Duurzaamheid is hierbij de rode draad die permanent verankerd is in onze organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van Holonite.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Nederlandse taal is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is in ieders belang om elkaar goed te begrijpen op de werkvloer. Binnen Holonite zijn medewerkers werkzaam met verschillende etnische achtergronden. Beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, dit is bijvoorbeeld ook van belang als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Ga voor een uitgebreidere argumentatie naar het ambitiedocument van Holonite.

regio werkgever: landelijk

sector: bouw, bouwnijverheid, kozijnindustrie