Werkbaan Oost

Hameland is het arbeidsontwikkelbedrijf voor vijf gemeenten in de Oost Achterhoek en ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke betaalde arbeidsplaats.

Mensen worden zo regulier mogelijk geplaatst. Hameland opereert daartoe als marktpartij, commercieel en klantgericht, maar wel met een bijzondere doelstelling en een verantwoord sociaal beleid. Kijk vooor meer informatie op de http://werkbaanoost.nl/.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Taalvaardig zijn, is één van de basisvoorwaarden om soepel te kunnen deelnemen in onze maatschappij. Kunnen lezen, schrijven en communiceren draagt bij aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van ieder mens. Het ontwikkelen van taalvaardigheid vergroot de kansen en de mogelijkheden om te komen tot een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Werkbaan Oost.

regio werkgever: Twente (Oost Achterhoek)

sector: arbeidsontwikkeling, afstand tot arbeidsmarkt