Gemeente Rotterdam

De laaggeletterdheid in de Gemeente Rotterdam ligt met 21% van het aantal 16-65 jarigen ruim hoger dan het landelijk percentage (12%). Het gaat hierbij om 80.000 tot 96.500 Rotterdammers.

Om dit probleem te bestrijden voert de gemeente Rotterdam een actief taalbeleid. Dit taalbeleid is gebaseerd op de samenhang tussen laaggeletterdheid en diverse sociale problemen als gezondheid en zorg, werk en inkomen, en integratie.

Investeren in taal zorgt ervoor dat mensen een betere toegang krijgen tot de zorg en begrip over hoe de zorg werkt. Ook helpt investeren in taal bij het vinden of behouden van een baan, bij sociale contacten en integratie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat iemand die laaggeletterd is, de samenleving op jaarbasis € 550,= kost. Bijvoorbeeld als gevolg van productiviteitsverlies, gemiste belastinginkomsten, uitgaven sociale zekerheid en gezondheidszorg. Voor Rotterdam betekent dit in totaal 44 á 53 miljoen aan jaarlijkse kosten.

Reden genoeg om taal hoog op de agenda te zetten. Niet alleen bij werkgevers, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties Maar ook binnen de gemeente zelf.

Lees voor meer informatie het ambitiedocument van de Gemeente Rotterdam.