EW Facility Services

EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen, verhogen wij de schoonmaakbeleving.

Sinds 25 jaar bedienen we de top van het bedrijfsleven in de kantoren-, hotel-, zorg- en leisure branche. Met 3500 medewerkers en een omzet van bijna 70 miljoen euro zijn wij een belangrijke top-tien speler op de Nederlandse schoonmaakmarkt. Kijk voor meer informatie op de website van EW Facility Services.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Vanuit maatschappelijk oogpunt en onze mensgerichte visie willen we graag de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen uit de samenleving verkleinen. We geloven in het bieden van kansen en het benutten van ieders talenten. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van EWFacility Services.

regio werkgever: landelijk

sector: schoonmaak, facilitair