Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten

EFA ondersteunt en stimuleert met name gemeenten, werkgevers en huisvesters bij hun inzet om te komen tot meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten.

Meer informatie vindt u op de website van Experisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Adequate taalontwikkeling en -beheersing vormt de basis om -waar dan ook- te kunnen meedoen in de samenleving is. Of dat nu op de werkvloer is, in de buurt of bij de sportclub. Meedoen draagt onder meer bij aan ieders welzijn, voorkomt misverstanden en draagt bij aan een veiliger werkvloer.Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van EFA.

regio werkgever: landelijk

sector: wonen, huisvesting, arbeidsmigranten, kennis- en expertise, ondersteuning