Brancheorganisatie ECN

Vanuit ECN behartigen wij de belangen van de aangesloten educatiecentra en vertegenwoordigen wij hen waar nodig bij de overheid en in de samenleving. Als brancheorganisatie ondersteunen wij de educatiecentra in de educatieve en pedagogische beleids- en visieontwikkeling.

Tevens worden periodieke kwaliteitsmetingen uitgevoerd bij de aangesloten educatieve centra en worden zijn geadviseerd in het continue bevorderen van interne kwaliteitssystemen. Kijk voor meer informatie op de website van Brancheorgansatie ECN.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Vanuit ECN hechten wij veel belang aan het kunnen spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Dit proberen wij dan ook altijd mee te geven aan de vele jongeren en ouderen die deelnemen aan onze activiteiten. Om jongeren en ouderen optimaal mee te laten doen in de samenleving als actieve en zelfredzame burgers is taalvaardigheid onmisbaar. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van ECN.