Stichting DOORZAAM

DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Zodat uitzendkrachten vitaal, met plezier en vaardig hun werk kunnen doen én dat zij zichzelf blijven ontwikkelen..

Met praktische informatie, hulpmiddelen en activiteiten ondersteunt DOORZAAM uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers, zodat zij zelf kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. We richten ons daarbij op vier pijlers: CULTUUR, LOOPBAAN, GEZONDHEID, WERKSITUATIE.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Zet in op taal! Zonder taal-, reken- en digitale vaardigheden kost het extra inspanning om te kunnen functioneren in de samenleving en dus ook op de werkvloer. Ook in het databestand van de uitzendorganisaties zitten mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen in woord en geschrift. Minder taalvaardige uitzendkrachten missen daardoor mogelijk informatie, begrijpen minder goed de werkinstructies en lopen vaker een veiligheidsrisico. Mede hierdoor kunnen zij zichzelf minder goed ontplooien in hun werk en zijn minder goed in staat scholing te volgen en dit met een positief resultaat af te ronden. Daarnaast past investeren in taal in het kader van goed werkgeverschap binnen het binden en boeien programma van uitzendorganisaties. Het vergroten van de taalvaardigheid leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt, grotere tevredenheid en motivatie en zorgt voor een betere binding tussen uitzendkracht en uitzendorganisatie. Daarnaast wil DOORZAAM een bijdrage leveren in de ontwikkeling dat een goede taalvaardigheid als een 'vanzelfsprekendheid' wordt gezien.

Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van DOORZAAM

regio werkgever: landelijk

sector: scholingsfonds van de uitzendbranche