Deltalinqs

Deltalinqs is een ondernemersvereniging en behartigt de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven in het Haven en Industrieel Complex van Rotterdam. Ga voor meer informatie naar de website van Deltalinqs.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Met de toenemende arbeidsmigratie tussen Europese landen wordt steeds meer gebruik gemaakt van buitenlands contractorpersoneel. Het gevolg is dat er steeds meer taalverschillen bestaan tussen medewerkers op de werkvloer. Doordat men elkaar niet altijd goed begrijpt, ontstaan er veiligheidsrisico’s. Ga voor meer informatie naar de het ambitiedocument van Deltalinqs.

regio werkgever: Rijnmond - Rotterdam

sector: ondernemersvereniging, brancheorganisatie, sectororganisatie, belangenvereniging, industrie, haven, transport en logistiek, procesindustrie