Compass Group Nederland

Compass Group Nederland is de overkoepelende organisatie waaronder onze verschillende bedrijfsonderdelen opereren.

In Nederland verlenen de ruim 5.500 medewerkers van Compass Group food- en support services aan bijna 1.000 bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegenheden, scholen en (overheids)organisaties. De activiteiten worden uitgevoerd onder de namen Eurest en Eurest Services. Kijk voor meer informatie op de website van Compass Group Nederland.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Het Taalakkoord maakt taal bespreekbaar! We vinden het belangrijk dat onze mensen op de werkvloer goed met elkaar kunnen communiceren, maar vooral biedt taalontwikkeling onze mensen de kans om zich verder te ontwikkelen buiten het werk.  Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Compass Group Nederland.