Calibris

Wij zijn werkzaam in de sector Zorg Welzijn en Sport. Wij hebben projecten waarbij we directe relatie hebben met zorgorganisaties op alle niveua's, gemeenten op alle niveau's, UWV en ROC's op alle niveaus. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Calibris.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Wij vinden het taalakkoord belangrijk omdat er eisen gesteld zijn aan de taal in de opleidingen en omdat op de werkvloer er nog taalachterstand is bij werknemers. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van Calibris.

regio werkgever: landelijk

sector: brancheorganisatie, sectororganisatie, belangenorganisatie, zorg, welzijn, sport