BST Telecom BV

BST Telecom BV specialiseert zich in de aanleg en het onderhoud van telecommunicatienetwerken.

Kijk voor meer informatie op de website van BST Telecom.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Het personeelsbestand van BST Telecom bestaat voor een groot deel uit mensen die tot voor kort een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Om als bedrijf te overleven moeten wij onze medewerkers op een hoger spreek- en schrijfniveau krijgen.

Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van BST Telecom

regio werkgever: Zwolle

sector: aanleg en het onderhoud van telecommunicatienetwerken