ACV Groep

ACV Groep werkt in de gemeenten, Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen aan schone en gezonde dienstverlening waarbij duurzame relaties, klantgericht handelen en verantwoordelijkheidsbesef centraal staan.

De dienstverlening van de oranisatie bestaat uit afvalinzameling, exploitatie afvalbrengstations, straatreiniging, rioolreiniging, gladheidbestrijding, plaagdierbestrijding, wegdekreiniging (calamiteiten), integraalbeheer openbare ruimte en inzameling, reparatie en verkoop van herbruikbare artikelen (Restore Kringloop). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ACV Groep.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Onze eigen ervaring is dat het de professionaliteit van een organisatie ten goede komt als het taalniveau van de medewerkers op orde is. Daarnaast willen we laten zien dat we als organisatie ons niet alleen bezig houden met onze bedrijfsactiviteiten maar dat we ook maatschappelijk betrokken zijn. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van ACV Groep.

regio werkgever: Foodvalley

sector: afvalinzameling, afval en milieu, afvalbeheer, straat- en rioolreiniging, plaagdierbeheersing