Wat levert meedoen mij op?

Meedoen aan het Taalakkoord kan u veel opleveren. Binnen het Taalakkoord ontmoet u organisaties die uw ambitie delen. Dit leidt tot inspirerende en leerzame ontmoetingen.

Wat levert aandacht voor taal op de werkvloer op?

Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Is deze vaardigheid niet voldoende ontwikkeld, dan heeft dat gevolgen voor het werk. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer neemt het ziekteverzuim af, werken medewerkers veiliger en gaat de productiviteit omhoog omdat er minder fouten worden gemaakt. Raadpleeg het starterspakket voor meer informatie over wat aandacht voor taal op de werkvloer oplevert.

Wat biedt het Taalakkoord Werkgevers?

Naast bovenstaande voordelen van aandacht voor taal op de werkvloer, levert aansluiten bij het Taalakkoord het volgende op:

  • De Leerwerkloketten als aanspreekpunt en sparringpartner. De Leerwerkloketten voeren het Taalakkoord uit en beantwoorden vragen of verwijzen u door naar de juiste partijen. Onze adviseurs helpen u met het identificeren en bespreekbaar maken van taalproblemen. Ook met andere scholingsvragen kunt u bij het Leerwerkloket terecht. 
  • Een groot werkgeversnetwerk met wie u ervaringen deelt. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  • Een certificaat van aansluiting en een bordje voor aan de muur
  • Inspirerende kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Exposure
  • Advies over de financiering van (taal)scholing
  • Een kennisdatabase met stappenplannen en voorbeelden
  • Tweemaandelijkse nieuwsbrieven
©Leren en Werken