In gesprek met een adviseur

Wilt u meer informatie over het Taalakoord? Heeft u inhoudelijke vragen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid? De adviseurs van de regionale Leerwerkloketten adviseren u graag over taal op de werkvloer. U kunt contact opnemen met onze adviseurs via taalakkoord@lerenenwerken.nl.

In gesprek over het Taalakkoord Werkgevers

Als u wilt verkennen of het Taalakkoord bij u past, kunt u in een gesprek met onze adviseurs:

 • uw verwachtingen over het Taalakkoord toetsen;
 • uw ambitie over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid bespreken;
 • inspiratie opdoen over uw rol als ambassadeur.

In gesprek over het verbeteren van taal op uw werkvloer

Voor het verbeteren van de taalvaardigheid van uw medewerkers, denken onze adviseurs met u mee over:

 • het identificeren en bespreekbaar maken van onvoldoende taalvaardigheid en andere scholingsvraagstukken in uw bedrijf;
 • wat uw organisatie nodig heeft voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid in het werk;
 • het vinden van een geschikt (taal)aanbod;

De ervaring laat zien dat een eerste gesprek vaak leidt tot regelmatig sparren. Daarin past dat u de resultaten van uw inspanningen uiteindelijk gezamenlijk evalueert.

In gesprek over scholingsvraagstukken

De adviseurs van de Leerwerkloketten hebben een brede expertise op het gebied van scholing en loopbaanontwikkeling. Zij kunnen u ook adviseren over:

 • om-, her- en bijscholing van personeel;
 • de mogelijkheden van leerwerkarrangementen;
 • loopbaanadvisering;
 • financiële regelingen;
 • mobiliteit.

Kijk voor meer informatie over Leerwerkloketten op www.lerenenwerken.nl

banner leren en werken
©Pim Waslander