Ambitiedocument taalpartners

Met het invullen van deze ambitielijst beschrijven taalaanbieders wat hun motivatie is om als taalaanbieder partner te worden van het Taalakkoord en wat hun ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Alle partners worden met hun naam en hun ambities vermeld op de website van het Taalakkoord.