Ambitiedocument branche- en koepelorganisaties

In dit ambitiedocument beschrijven branche- en koepelorganisaties wat hun motivatie is om ondertekenaar van het Taalakkoord te zijn en wat hun ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Het invullen van het ambitiedocument is een voorwaarde om als ondertekenaar mee te kunnen doen met het Taalakkoord.