Tips om uw rol als ambassadeur in te vullen

Het Taalakkoord groeit doordat we werkgevers en belangenorganisaties ervan weten te overtuigen hoe belangrijk de taalvaardigheid van medewerkers is. Voor het werkproces en voor de toekomst van een bedrijf.

Om meer aandacht te geven aan het programma van het Taalakkoord, willen we graag uw ondersteuning vragen als ambassadeur. Uw netwerk is groot. Naast het netwerk van uw organisatie heeft u, als HR medewerker of directeur, ongetwijfeld ook nog een persoonlijk netwerk met mensen op vergelijkbare posities. We hebben voor u tien tips hoe u als ambassadeur het Taalakkoord kunt ondersteunen:

 1. Ambassadeurschap is een kwestie van doen. Maak een afspraak met uzelf de komende maand iedere dag iemand uit uw netwerk te bellen over het Taalakkoord.
 2. Maak het ambassadeurschap extra leuk voor uzelf: leg contact met het bedrijf waar u al langer benieuwd naar bent, die oud-collega en de studiegenoot van vroeger. Hieruit ontstaan mooie ontmoetingen en resultaten.
 3. Zorg dat u tijdens netwerk- of andere werkgeversbijeenkomsten spreekruimte krijgt om iets over het Taalakkoord te vertellen.
 4. Vertel wat u zelf belangrijk vindt aan aandacht voor de Nederlandse taal op de werkvloer.
 5. Vertel iets over uw eigen ambities in het kader van het Taalakkoord (lees uw ambitiedocument nog eens door).
 6. Vertel wat u zelf al heeft gedaan met Nederlands op de werkvloer en wat u dat heeft opgeleverd (liefst heel concreet in verlaagde verzuimcijfers, medewerkers- en klanttevredenheid, verhoogde veiligheid, minder incidenten, enz.).
 7. Vraag eventueel of een adviseur aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst en zorg voor spreekruimte/kennismaking.
 8. Maak gebruik van de algemene presentatie over het Taalakkoord.
 9. Geef aan hoe de aanmeldprocedure verloopt, laat het leaflet over het Taalakkoord achter en verwijs naar de website: www.taalakkoord.nl.
 10. Als er tijd voor is, neem dan zelf ook nog even contact op om te kijken of alles goed verlopen is. Dit is natuurlijk ook weer goed voor uw eigen contacten.
 11. Neem medewerkers mee in het verhaal en leg uit waarom inzetten op taal belangrijk is. Gebruik voorbeelden van de werkvloer in de taaltrainingen, zodat medewerkers zien dat taallessen echt baat hebben - Nancy Koonings (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu-coördinator bij afvalinzamelaar ACV)

Kansen ontstaan vaak toevallig – heb de elevatorpitch paraat!