Portret werkgever: ‘medewerkers bepalen elke dag het succes van Royal A-ware’

Royal A-ware is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas, met bijna twintig locaties door heel Nederland. Bart Beeftink is verantwoordelijk voor ‘Knowledge & Education’; het opleidingsbeleid van Royal A-ware. Hij zet zich onder meer in voor het ontwikkelen en organiseren van taallessen.

‘De ondertekening van het Taalakkoord heeft ons geprikkeld om taaltrainingen voor onze medewerkers te organiseren. Bij Royal A-ware werken veel anderstaligen en NT2-ers (mensen die het Nederlands als tweede taal leren). Medewerkers bepalen het succes van je bedrijf, dus is het belangrijk dat je in hen investeert’, vertelt Bart Beeftink.

‘Het taboe is weg’

Royal A-ware biedt haar medewerkers veel opleidingsmogelijkheden. Sinds vorig jaar biedt zij ook taallessen aan. ‘De taallessen hebben effect’, vertelt Bart. ‘Mensen communiceren beter! Het is moeilijk dit in cijfers uit te drukken, maar we krijgen duidelijke signalen dat het werkt’ vertelt hij enthousiast. ‘Mensen voelen zich zelfverzekerder en het taboe is weg. We spreken veel meer Nederlands op de werkvloer. Ik zie dat het enthousiasme van medewerkers voor de taallessen toeneemt’, vertelt Bart. Er zijn al meer dan 200 aanmeldingen binnengekomen.’

‘Je krijgt er veel voor terug’

Zou elk bedrijf dan moeten investeren in de Nederlandse taal? ‘Ja! Zeker voor bedrijven waar veel anderstaligen, NT2’ers of mensen met taalproblemen werken. Het is een investering in het werkplezier van je medewerkers en draagt bovendien bij aan onder meer efficiency en veiligheid op de werkvloer. De taaltrainingen zijn speciaal voor Royal A-ware ontwikkeld. Zo hebben de opdrachten direct te maken met de processen van het bedrijf.’  

Naast de taaltrainingen gebeurt er meer. ‘We gaan leidinggevenden handvatten geven om Nederlands uit te dragen in hun werk. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van begrijpelijke werkinstructies en memo’s. Bij Knowledge & Education ontwikkelen we veel lesmateriaal zelf. We gaan binnenkort zelf op cursus om te leren hoe we door eenvoudig Nederlands te schrijven het lesmateriaal beter toegankelijk maken voor onze collega’s.’

Een laatste tip van Bart? ‘Voer met alle deelnemers een intakegesprek voorafgaand aan de taaltrainingen.Een extra investering, maar heel belangrijk. Zo kun je groepen maken met mensen met een vergelijkbaar niveau.’