Artikel taallessen afvalinzamelaar ACV

Werknemers moeten om efficient te kunnen werken steeds meer digitaal communiceren.

Daarom volgen de werknemers van afvalinzamelaar ACV taallessen en tekende de afvalinzamelaar daarnaast het Taalakkoord dat inzet op taalbevordering op de werkvloer. Lees hier de ervaringen van ACV.