Hoe vergroot ik de taalvaardigheid van mijn werknemers?

Dat is maatwerk. Om antwoord te krijgen op deze vraag is het daarom belangrijk om een aantal stappen te nemen:

Stap 1: het doel

Wat wilt u met de taaltraining bereiken (taaltraining is immers een middel om een doel te bereiken)? Of anders geformuleerd, wat wilt u dat uw werknemer na afloop van de taaltraining kunnen?

 • Wilt u dat werknemers beter met elkaar kunnen communiceren?
 • Of dat ze beter met klanten kunnen communiceren?
 • Of dat ze zich kunnen bij- of opscholen?
 • Of een ander takenpakket kunnen krijgen?
 • Of dat ze beter mee kunnen meegroeien met de technologische ontwikkeling in uw branche?
 • Of dat ze een VCA kunnen behalen in het Nederlands?
 • Of dat ze veiligheidsinstructies beter kunnen lezen?
 • Of wilt u het ziekteverzuim omlaag brengen?
 • Of anders?

Stap 2: draagvlak binnen het bedrijf creëren voor Nederlands op de werkvloer

 • Is iedereen in het bedrijf op de hoogte van het doel van de taaltraining?
 • Wordt het idee om Nederlands op de werkvloer aan te pakken ook door het gehele bedrijf gedragen?
 • Zorg dat het onderwerp Nederlands op de werkvloer op de bedrijfsagenda komt te staan
 • Betrek de afdeling HR en de leidinggevenden bij het proces

Stap 3: bepaling van de methodiek, de materialen en de inhoud van de taaltraining

Afhankelijk van de antwoorden uit stap 1 en 2 kan bepaald worden welke soort training het meest geschikt is om uw doel of doelen te bereiken. Wij onderscheiden 4 hoofdsoorten:

 • algemene taaltraining, gericht op algehele niveauverhoging van de taalvaardigheid
 • een training gericht op algemene werktaal (taal gerelateerd aan werken, zoals werkbriefjes, ziekmelding, email beantwoorden, verlof, telefoneren, etc.)
 • een training gericht op specifieke werktaal (taal gerelateerd aan het werken in een bepaalde branche of specifiek in uw bedrijf).
 • taaltraining Nederlands gekoppeld aan een opleiding (voorbeelden: een VCA diploma, een MBO/BBL opleiding, een heftruckdiploma)

Uiteraard is het ook mogelijk om deze hoofdvormen in een training te combineren. Bijvoorbeeld een combinatie van algemene werktaal met specifieke taal in uw bedrijf.

Stap 4: bepaling van de trainingsvorm en organisatie van het traject

Ervaring heeft uitgewezen dat een combinatie van leervormen het meest effectief is (blended learning). Er zijn verschillende leervormen mogelijk:

 • klassikaal
 • zelfstudie (met e-learning, leerboeken en cd’s)
 • taalvrijwilligers

Deze vormen kunnen gecombineerd worden.

Wat betreft de organisatie kunt zich afvragen of u uw werknemers wilt laten leren in (extra) werktijd, in hun vrije tijd, in hoeverre er behoefte is aan een studie- of leslokaal, etc. Meer informatie .