Hoe financier ik “Nederlands op de werkvloer”?

  • De kosten van een training Nederlands op de werkvloer komen primair, net als de kosten van andere werknemersvaardigheden, ten laste van uw opleidingsbudget.
  • Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Onderzoek de mogelijkheid van het O&O fonds waar uw bedrijf bij is aangesloten (zie kader).
  • De subsidieregeling van Tel mee met Taal kan financieel bijdragen. Kijk hiervoor op de site van Tel mee met Taal (zie onderstaande link).

Investeren in de taalvaardigheid van werknemers kost uiteraard geld. Maar het levert ook baten op. In een studie van Capgemini zijn drie bedrijven in de schoonmaakbranche die geïnvesteerd hebben in taaltraining op de werkvloer onderzocht. Conclusie: er zijn veel baten. Een deel daarvan kan in geld worden uitgedrukt, een ander deel niet.