Animatie Taalakkoord

Deze animatie legt de werking van Taalakkoord uit aan werkgevers die vaak te maken krijgen met werkkrachten met een taalachterstand.