Perfetti van Melle en UMC Utrecht zetten in op de taal op de werkvloer

Dit is het verhaal van Perfetti van Melle en UMC Utrecht. Zij ondertekenden het Taalakkoord, omdat zij zich ervan bewust zijn hoe lastig een taalachterstand het werken maakt. De bedrijven zetten zich enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en willen door het in beeld brengen van hun verhaal andere werkgevers aansporen dit ook te doen. Taalvaardigheid is namelijk in het belang van zowel werknemer als werkgever, en heeft impact op het hele bedrijf.