Financiering Nederlands op de werkvloer

De kosten van een training Nederlands op de werkvloer komen primair ten laste van uw opleidingsbudget. Daarnaast bestaan er verschillende mogelijkheden om een gedeelte van de kosten te laten financieren. Bijvoorbeeld door O&O-fondsen of met overheidsgelden.

Dit bestand vullen wij aan wanneer wij kennisnemen van nieuwe financieringsmogelijkheden.