Ambitiedocument Hago Zorg Rotterdam

Sinds 31 augustus 2017 is Hago Zorg Rotterdam ook aangesloten bij het Taalakkoord.