Ambitiedocument De academie voor taal en rekenen

In het ambitiedocument van De academie van taal en rekenen vindt u meer informatie over het bedrijf, de motivatie om mee te doen met het Taalakkoord, welke rol taal speelt en op welke manier de Taalpartner bijdraagt aan het Taalakkoord.