Taalvaardigheid verschilt per branche

Bijna 14% van de werkenden in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op 1,1 miljoen werknemers. Circa 9%, in absolute aantallen gemeten 740.000 werknemers, is zelfs laaggeletterd.

De mate van geletterdheid verschilt aanzienlijk per branche. In de sector schoonmaak is het percentage medewerkers met een lage taalvaardigheid het hoogst, in de sector informatie het laagst. Het ECBO heeft in opdracht van het ministerie van SZW cijfers over geletterdheid gekoppeld aan SBI-codes (branches en sectoren).

Naast de schoonmaak zijn er ook andere sectoren waar relatief veel mensen werken met een lage taalvaardigheid: bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, vervaardiging van overige goederen, reparatie en handel van auto’s en motorfietsen en aanhangers, bouw en horeca. Klik hier voor het rapport.