Ambitiedocument van ministerie van OCW

In het ambitiedocument van het ministerie van OCW vindt u meer informatie over het bedrijf, de motivatie om mee te doen met het Taalakkoord, welke rol taal speelt in de organisatie en op welke manier de ondertekenaar bijdraagt aan het Taalakkoord.