Financiering Nederlands op de werkvloer

De kosten van een training Nederlands op de werkvloer komen primair ten laste van uw opleidingsbudget. Dit geldt ook voor het trainen van andere werknemersvaardigheden. Investeren in de taalvaardigheid van werknemers kost geld. Maar het levert ook baten op. Verschillende onderzoeken laten zien dat investeren in taal op de werkvloer veel voordelen met zich meebrengt. De argumentenkaarten voor werkgevers en werknemers geven hier een overzicht van.

Subsidie Tel mee met Taal

Daarnaast wordt investeren in taal financieel aantrekkelijker met de subsidieregeling Tel mee met Taal. Zie onderstaande link voor meer informatie  over de subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden en voor werkgevers.

Andere vormen van financiering

Zie voor andere vormen van financiering van taal op de werkvloer én daarbuiten het document Financiering Nederlands op de Werkvloer.