Financiering Nederlands op de werkvloer

De kosten van een training Nederlands op de werkvloer komen grotendeels ten laste van uw opleidingsbudget. Dit geldt ook voor het trainen van andere werknemersvaardigheden. Investeren in de taalvaardigheid van werknemers kost geld. Maar het levert ook baten op. Verschillende onderzoeken laten zien dat investeren in taal op de werkvloer veel voordelen met zich meebrengt. De argumentenkaarten voor werkgevers en werknemers geven hier een overzicht van.

Subsidie Tel mee met Taal

Daarnaast wordt investeren in taal financieel aantrekkelijker met de subsidieregeling Tel mee met Taal. In het tweede kwartaal van 2019 opent een nieuwe aanvraagronde. Kijk voor meer informatie op onze actualiteitenpagina of op www.telmeemettaal.nl/subsidie

Andere vormen van financiering

Zie voor andere vormen van financiering van taal op de werkvloer én daarbuiten het document Financiering Nederlands op de Werkvloer.