Indicatoren voor laaggeletterdheid in het werkproces rond werk en participatie

Lees hier de indicatoren voor laaggeletterdheid in het werkproces rond werk en participatie.