Ambitiedocument Werkvoorzieningschap OZL

In het ambitiedocument van Werkvoorzieningschap OZL vindt u meer informatie over het bedrijf, de motivatie om mee te doen met het Taalakkoord, welke rol tal speelt in de organisatie en op welke manier de ondertekenaar bijdraagt aan het Taalakkoord.