Ambitiedocument De Taaltrainer

In het ambitiedocument van De Taaltrainer vindt u meer informatie over het bedrijf, de motivatie om mee te doen met het Taalakkord, welke rol taal speelt in de organisatie en op welke manier de taalpartner bijdraagt aan het Taalakkoord.