Ambitiedocument Alfa-college

In het ambitiedocument van Alfa-college vindt u onder meer informatie over de organisatie, de motivatie om aan te sluiten bij het Taalakkoord, welke rol taal speeltin de organisatie en op welke manier ze bijdragen aan het Taalakkoord.