Sinds 1 juli 2016 heeft het Taalteam SZW de uitvoering van het Taalakkoord overgedragen aan het Programma Leren en Werken. Er zijn in 32 arbeidsmarktregio’s regionale Leerwerkloketten. Deze regionale Leerwerkloketten worden in de regio aangestuurd door onderwijspartners, gemeentelijke partners en UWV. Landelijk worden zij gefaciliteerd door UWV. De adressen en contactgegevens vindt u op de website van het Leerwerkloket.

E-mail

Wanneer u vragen, suggesties of aanvullingen heeft, kunt u dit laten weten via taalakkoord@lerenenwerken.nl.