17 september Project week 38: Taal verbindt

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-
Lan Fan Taal, Prinsentuin Leeuwarden

In week 38 (18 t/m 21 september) vinden op verschillende dagdelen activiteiten plaats die door cursisten van educatie- en inburgeringstrajecten van het Friesland College worden verzorgd, uiteraard samen met hun docenten en begeleider.

Kijk voor meer informatie op: https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloket-fryslan-leeuwarden/project-week-38-taal-verbindt