Online bijeenkomst Taalakkoord NHN op 10 september 2020

De volgende bijeenkomst van het Taalakkoord NHN op donderdag 10 september 2020 van 15:00 tot 16:30 gaat digitaal. Laat u op vernieuwende digitale wijze informeren over de laatste ontwikkelingen rondom laaggeletterdheid en de financieringsmogelijkheden. U kunt zich aanmelden dan houden we u op de hoogte en ontvangt u een aantal dagen van tevoren de benodigde inloggegevens.

Programma

•Videoboodschap Kees Tol (ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven en tv-presentator, acteur en producer)
•Anne Hoekstra (lid van de stuurgroep RPAnhn en voorzitter College van Bestuur Regius College Schagen) over de actuele stand van zaken aanpak laaggeletterdheid in de regio en landelijk
•Digitale rondleiding bij PRObedrijven
•Interactief kennisdelen (over uw mogelijkheden) bij subsidies, SLIM-regeling, cijfers in de regio
•Nieuwe deelnemers Taalakkoord aan het woord (Bakkerij Pater, Bakkerij Kletersteeg, Bakkerij Bouman, Bakkerij Lammertinck, Leger des Heils NH, Care 4 Leren, Vaktaalacademie, Stichting Jeelink, Het Wereldcollege, Alkmaar Taal Thuis, Kop-Zorg)

U kunt zich hier alvast aanmelden.

Bron: https://www.rpa-nhn.nl/taalakkoord/bijeenkomsten