De subsidieperiode van Tel mee met Taal van 2020 is afgelopen

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Let op: de subsidieregeling van 2020 is gesloten.

Subsidieronde gesloten, loting begint

Wie kan na 2020 weer subsidie aanvragen?

Organisaties zoals scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
 
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders. Aanvragen voor subsidie in deze categorie moeten tenminste worden ondersteund door en/of worden ingediend namens, een gemeente en een school, bibliotheek, jgz-instelling of voorschoolse voorziening.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.
 
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.
 
Let op: Samenwerkingsverbanden kunnen dit jaar géén subsidie aanvragen. Als gevolg van het bestuurlijk akkoord over de aanpak van laaggeletterdheid dat is gesloten met gemeenten, zijn aanvullende middelen voor de regionale aanpak en samenwerking, via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld. Daarmee vervalt de aparte landelijke subsidie van Tel mee met Taal voor projecten van samenwerkingsverbanden.

Loting

Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure kan je hier downloaden op de website van Dus-i.

Aanvraagperiode 2020 gesloten

Subsidieaanvragen konden worden ingediend van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Helaas is deze subsidieronde gesloten. Het oude stroomschema (proces van aanvraag tot vaststelling) vind je hier.

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. Dit waren de maximale bedragen die per aanvraag ingediend konden worden.

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Inspiratie

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Kijk voor meer voorbeelden ook in de rubriek ‘werk’ of ‘gezin’ op www.telmeemettaal.nl/succesverhalen.

Aanvragen

In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier.

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier. Heb je vragen over de subsidieregeling?  Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal vind je in de Staatscourant.

Nieuwe kansen

Wilt u meer informatie over mogelijkheden van het financieren van een opleidingstraject, kijk dan op: https://www.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkgever/subsidies-en-fiscale-voordelen