Meer aandacht nodig voor laaggeletterdheid op de werkvloer

Op 11 juni publiceerde Stichting Lezen en Schrijven haar onderzoek naar laaggeletterdheid op de werkvloer. Het onderzoek concludeert dat werkgevers meer werk moeten maken van de aanpak van laaggeletterdheid en taal op de werkvloer. Vooral binnen de top 5 beroepsgroepen waar procentueel laaggeletterdheid en laaggecijferdheid het meeste voorkomt. Dat zijn schoonmakers, hulpkrachten in de bouw en industrie, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de landbouw en keukenhulpen. Het gaat om 34 tot 44 procent van het aantal werknemers in deze beroepen. Zij beheersen het minimale taalniveau niet. Daardoor kunnen zij niet volwaardig in de Nederlandse maatschappij functioneren.

Eén van de werkgevers die al werk maakt van taal op de werkvloer is Asito. Joost Brinkhuis, manager Kwaliteit en Personeelsontwikkeling, is ambassadeur van het Taalakkoord Werkgevers en sprak op radio 1 over dit belangrijke thema voor de schoonmaaksector.

Joost vertelde onder andere over het belang van taal op de werkvloer. Op de vraag of het niet beter was mensen van te voren op taal te testen, antwoordde hij:“Is het verstandig om mensen op taal te testen en af te wijzen of neem je mensen aan die het vak goed kunnen uitoefenen te helpen om hun taalvaardigheid te verbogen en ze zo nog betere schoonmakers te maken?”

Asito is ondertekenaar van het Taalakkoord Werkgevers, samen met andere werkgevers werken zij aan een betere taalvaardigheid van hun medewerkers. Het onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven vindt u hier: https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/meer-aandacht-nodig-voor-laaggeletterdheid-op-de-werkvloer