Subsidie Tel mee met Taal 1 juni van start

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Nieuw deze subsidieronde

Digitale vaardigheden
Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
NT-1 doelgroep
Aanvragen die worden ingediend in het kader van de samenwerkingsverbanden komen alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer deze zijn gericht op het bereiken van de NT1-doelgroep (mensen met Nederlands als moedertaal).
Zzp-ers
Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers met wie zij werken.
Taalniveau ónder 2F
De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F). Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met DUS-I.

Maximale bedragen

In totaal is er in 2019 bijna 7 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is €3.000.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden is € 3.750.000 beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op  www.telmeemettaal.nl/subsidie

logo tel mee met taal