Unilin neemt in Oisterwijk voortouw: taalcertificaten voor 41 werknemers uit Oost-Europa

Unilin, producent van dak- en gevelplaten, uit Oisterwijk is aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers. Titia Fluks reikte het certificaat uit tijdens een feestelijke bijeenkomst waar ook 41 medewerkers van het bedrijf een certificaat ontvingen nadat zij taallessen hadden gevolgd.

Unilin nam zelf het initiatief om zijn arbeidsmigranten Nederlands bij te brengen. Verdeeld over vier groepen, met uiteenlopende niveaus van taalbeheersing, volgden de Polen, Roemenen en Bulgaren taallessen die op de werkvloer waren toegesneden. Subsidie was er van ‘Tel mee met taal', een landelijk programma ter bestrijding van laaggeletterdheid. 

Het betekent niet alleen dat ze instructies beter op kunnen volgen", zegt Tuerlings. ,,Wie het Nederlands beheerst voelt zich zekerder. En wie lekkerder in zijn vel zit, heeft ook minder verzuim. De veiligheid voor mensen die met machines moeten werken is ook een belangrijk argument.”

De 41 arbeidsmigranten hebben allemaal een vaste baan bij Unilin. Hun toekomst ligt ook in Nederland. Veel werknemers hebben hun gezin laten overkomen. De taalcertificaten die ze bij Unilin hebben behaald, zullen dan ook voor hun maatschappelijke inburgering van waarde zijn. 

Wethouder Stefanie Vatta reikte dinsdagmiddag namens de gemeente Oisterwijk de certificaten uit. Het Leerwerkloket Midden-Brabant was ook bij het taaltraject voor de arbeidsmigranten van Unilin betrokken.

Bron: https://www.bd.nl 

Titia Fluks reikt cetificaat aan Unilin