Irado wil taalvriendelijkheid op de werkvloer

Bijna 14 procent van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dit komt neer op ongeveer 1,1 miljoen werknemers. Het gaat hier zowel om hoog- als laagopgeleiden en zowel om mensen met een migratieachtergrond als autochtone medewerkers. Taalproblemen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer werken mensen veiliger, worden er minder fouten gemaakt, gaan de productiviteit en kwaliteit omhoog en is er minder ziekteverzuim. Daarom is het zinvol om te investeren in de taalvaardigheid van medewerkers. Vandaar dat Gemeente Rotterdam, de Leerwerkloketten uit de regio, de Lions en Stichting Lezen & Schrijven hun krachten bundelden. Zij droegen tal van oplossingen aan op dé werkgeversbijeenkomst ‘Taalvriendelijkheid op de werkvloer’. Deze was op dinsdag 16 april bij afvalverwerker Irado in Schiedam.   

Taal met sterren

Judith Bokhove, wethouder Taal in Rotterdam, reikte tijdens de bijeenkomst de vernieuwde tool ‘Taal met sterren’ uit aan Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER). ‘Taal met sterren’ is een instrument voor werkgevers om de taalvriendelijkheid in hun organisatie te testen, inclusief handvatten om deze te verbeteren. Het bestaat uit een blik in de vorm van een boek met daarin een aantal kaarten met een recept voor een taalvriendelijkere organisatie. Belangrijke ingrediënten zoals aandacht, herkenning, communicatie en openheid komen uitgebreid aan bod. Hoe taalvriendelijk is uw bedrijf? Wat gaat er goed? Op welk gebied liggen er nog kansen? De eerste versie van ‘Taal met sterren’ is door de gemeente Rotterdam ontwikkeld en gebruikt. Deze nieuwe versie kwam met Stichting Lezen & Schrijven tot stand en kan ook buiten Rotterdam ingezet worden.

Ervaringen delen

Mariëtte Hamer nam de mensen mee in haar verhaal over een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “Het moet van praten naar doen”, volgens haar. Leonard Geluk, lid van Economic Board Zuid-Holland, vertelde meer over de stappen die zij met Human Capital willen bereiken om de 80.000 vacatures te kunnen vullen en te voorkomen dat de arbeidsmarkt op slot raakt. “Investeer in zelfvertrouwen, medewerkers denken al snel dat ze dom zijn en start met aandacht voor diversiteit en acceptatie van verschillen op de werkvloer.” Dat waren een paar tips die Hans van den Brule (BAR-gemeenten) het publiek graag mee wilde geven.

Taalakkoord Werkgevers

Tijdens deze bijeenkomst sloten 5 werkgevers aan bij het Taalakkoord Werkgevers, Irado en de gemeentes Dordrecht, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Deze werkgevers laten hiermee zien dat zij het belangrijk vinden dat de taalvaardigheid van hun medewerkers op de werkvloer verbetert. Voor het bedrijf, maar ook voor de medewerker zelf. “Wij weten uit ervaring dat je er als bedrijf baat bij hebt. Naast dat de medewerkers meer zelfvertrouwen krijgen, wordt ook hun ziekteverzuim lager en presteren en communiceren ze beter.” Aldus de directeur van Irado, André Hertog.  

Binnen het Taalakkoord Werkgevers bundelen werkgevers hun krachten en verbeteren ze de taalvaardigheid van hun medewerkers. De Leerwerkloketten zorgen er samen met de aangesloten brancheorganisaties en taalaanbieders voor dat dit belangrijke onderwerp aandacht krijgt. Binnen de eigen organisatie, maar ook bij andere werkgevers.
Elke werkgever die zich aansluit bij het Taalakkoord Werkgevers, laat zien dat hij wil investeren in de taalvaardigheid van de medewerkers. Hiervoor ontvangt de werkgever een certificaat en wordt toegelaten tot het netwerk van bedrijven die ook aangesloten zijn bij het Taalakkoord Werkgevers. Voor deze groep worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Gera de Vries reikt het certificaat van het Taalakkoord uit aan Irado