Berlitz partner van het Taalakkoord

Berlitz Schools of Languages is een van de nieuwste partners van het Taalakkoord Werkgevers. Op 15 januari ontvingen zij het certificaat uit handen van de coördinator van het Taalakkoord Gera de Vries.

Berlitz ziet dat het belang van taalvaardigheid op de werkvloer vaak wordt onderschat. Veel organisaties lijken nog niet bereid te zijn om actief verantwoordelijkheid hierin te nemen. Een gebrek aan taalvaardigheid en andere essentiële communicatievaardigheden leidt vaak tot onnodige hogere kosten en financieel verlies, en zelfs tot ongezonde en gevaarlijke werksituaties. Berlitz gelooft dat door slim te investeren in duurzame ontwikkeling van werknemers, een organisatie zichzelf en haar marktpositie versterkt, en hiernaast ook een belangrijke bijdrage levert aan onze maatschappij.

Meer informatie over de ambities en de trainingen van Berlitz, vindt u in het ambitiedocument.

Coördinator van het Taalakkoord Gera de Vries reikt certificaat uit aan Berlitz

Coördinator van het Taalakkoord Gera de Vries reikt certificaat uit aan Berlitz