Trots op resultaten Taalakkoord Werkgevers

Begin deze maand presenteerde het programmateam Leren en Werken de resultaten van het Taalakkoord Werkgevers aan  het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eind 2017 is het de Leerwerkloketten gelukt het Taalakkoord Werkgevers regionaal te verstevigen. In december 2017 telde het Taalakkoord bijna 200 ondertekenaars. Dit aantal groeide door de hele periode heen. Bijna wekelijks meldden zich nieuwe ondertekenaars. Soms als individueel bedrijf, vaak ook gekoppeld aan een bijeenkomst waarbij meerdere ondertekenaars in het zonnetje werden gezet. Bedrijven door heel het land zijn zich bewuster van het belang van taal op de werkvloer. Een prestatie om trots op te zijn! 

In de rapportage van 2017 laten we zien waar we de afgelopen periode aan hebben gewerkt en wat onze plannen voor de toekomst zijn. Het Taalakkoord Werkgevers gaat ook in 2018 door bij de Leerwerkloketten. Wilt u meer informatie, neem dan contact op via taalakkoord@lerenenwerken.nl

Waaier eindrapportage Taalakkoord
©Leren en Werken