Taal en Communicatie op de werkvloer: elke organisatie kiest eigen vorm

Mede in het kader van de Maand van Leren en Werken vond donderdag 27 september 2018 een netwerkbijeenkomst plaats over taalvaardigheid op de werkvloer. Waarom is dit belangrijk en wat kun je als werkgever doen om taal voor je te laten werken? In het Bouwhuis in Zoetermeer spraken ruim dertig werkgevers, taalaanbieders en andere betrokkenen hierover en lieten zich inspireren door praktijkvoorbeelden.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Leerwerkloketten Haaglanden en Zuid-Holland Centraal samen met het regionale WerkgeversServicepunt en het Landelijk Programmateam Leren en Werken.

Landelijk Taalakkoord Werkgevers

Dagvoorzitter José Scholte, sinds 2014 bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers betrokken, opende de bijeenkomst. Als eerste kreeg Gera de Vries, landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers, het woord. Gera: "De feiten zijn bekend: binnen onze beroepsbevolking hebben 1,3 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Tweederde van hen is Nederlandstalig, en het zijn zeker niet alleen laagopgeleiden. Van die 1,3 miljoen werken er 750.000, verspreid over alle sectoren. Het is daarom een goede zaak dat inmiddels meer dan 230 werkgevers, branches en taalaanbieders het Taalakkoord hebben ondertekend. In de gesprekken met werkgevers merken wij: elk van hen heeft minimaal één reden voor taalverbetering, zoals grotere veiligheid of een betere communicatie met collega’s en klanten."

Peter Ouwens Nagell, projectleider van het Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal: "Onze adviseurs komen regelmatig klanten tegen die onvoldoende taalvaardig zijn. Ook in contacten met werkgevers kan taal op de werkvloer een aspect zijn." Datzelfde geldt voor het WerkgeversServicepunt. Manager Lison de Beer: "Wij komen bij veel bedrijven over de vloer en proberen werkzoekende te matchen op vacatures. Waar het aan de orde is, spelen we daarbij in op taalvragen." In de regio werken Leerwerkloket, WerkgeversServicepunt en andere instanties samen om in overleg te komen tot een passend taalaanbod.

In de gesprekken met werkgevers merken wij: elk van hen heeft minimaal één reden voor taalverbetering, zoals grotere veiligheid of een betere communicatie met collega’s en klanten."

Asito aan het woord

Poortwachters

Schoonmaakbedrijf Asito ondertekende in 2015 als een van de eersten het landelijk Taalakoord Werkgevers. Daarnaast heeft het bedrijf zich in meerdere regio’s verbonden aan regionale Taalakkoorden. Ida van Nierop, adviseur Opleidingen en Subsidies bij Asito: "Bij Asito werken 10.000 medewerkers. Zij maken niet alleen kantoren schoon, maar bijvoorbeeld ook vliegtuigen, bungalowparken en stations. Steeds meer gaat het om schoonmaken overdag waardoor onze medewerkers tijdens hun werk in contact komen met klanten." Het medewerkersbestand kent meer dan 100 nationaliteiten. "Vanuit onze missie ‘Asito Verbindt!’ vinden wij inclusiviteit en diversiteit belangrijk. Taal is een voorwaarde om je te kunnen redden, op het werk en in de maatschappij." Bij het herkennen van laaggeletterdheid spelen leidinggevenden een belangrijke rol; zij zijn alert gemaakt op hun rol als ‘poortwachter’ bij het herkennen van taalproblemen. Dit is extra van belang nu e-learning wordt geïntroduceerd. Ook werkt Asito met taalmaatjes en taalambassadeurs. Enkele tips van Ida: "Maak het belangrijk. Benut elke aanleiding, zoals het gaan werken met i-Pads. En: houd vol!"

Aafje Hulpthuis vertelt over aanpak

Taaltraining

Ashlynn van den Elshout is als communicatiemedewerker van Aafje Hulpthuis nauw betrokken bij de aanpak van taalvaardigheid in haar organisatie. Aafje Hulpthuis biedt met 1300 medewerkers huishoudelijke ondersteuning aan 9000 klanten in de regio Rotterdam-Drechtsteden. "Een goede taalbeheersing is belangrijk in de communicatie naar klanten en collega’s." Aafje Hulpthuis ondertekende in 2017 het Taalakkoord Werkgevers en kan haar medewerkers inmiddels een taaltraining aanbieden. "Eerst hebben we hiervoor draagvlak gecreëerd door erover te berichten en de coördinatoren in te schakelen. We vermijden het woord laaggeletterd en hebben het over jezelf ontwikkelen in taal en digitaal. Tijdens de training wordt onder meer geoefend met gebruik van het medewerkersportal en smartphonegebruik." De medewerkers volgen de lessen in eigen tijd. Aafje betaalt de instaptoets en de reiskosten en krijgt subsidie voor de trainings- en locatiekosten.

Taalcoaching

Het Begint Met Taal ondersteunt lokale taalvrijwilligersorganisaties die taalcoaching geven aan anderstaligen. Relatiebeheerder Elise Zomer: "Naast het krijgen van Nederlandse les is het erg belangrijk om praatkilometers te maken om je de taal werkelijk eigen te maken. Taalcoaching kan kan 1-op-1 geboden worden via inzet van taalmaatjes, maar ook in een groep of via bijvoorbeeld een taalcafé. Onze wens is, vanuit Het Begint Met Taal ook op de werkvloer ondersteuning te bieden aan initiatieven voor anderstaligen. Dat kan gericht zijn op het personeel maar ook op klanten, bijvoorbeeld bij zorgorganisaties." Het Begint Met Taal biedt materialen, handreikingen, e-learning en webinars aan; alles om taalvrijwilligers te helpen in gesprek te komen en te blijven met hun anderstaligen. Elise: "Bedrijven kunnen ook een steentje bijdragen voor anderstaligen in hun omgeving. Door hun deuren open te zetten voor ontmoeting of door steun in de vorm van ruimten, materialen of geld." Het Begint Met Taal staat open voor vragen of suggesties!

"Naast het krijgen van Nederlandse les is het erg belangrijk om praatkilometers te maken om je de taal werkelijk eigen te maken."

Certificaat en schildje

Na deze drie inspirerende praktijkverhalen was het tijd voor een feestelijk moment: de officiële toetreding van Piëzo tot het Taalakkoord Werkgevers. Piëzo is een bijzondere taalaanbieder; een organisatie die vrijwilligerswerk ‘lerend’ inzet. Directeur Mirjam van Bijnen: "Wij zijn gericht op participatie, integratie en emancipatie van mensen in een kwetsbare positie." Piëzo telt nu zeven locaties in Zoetermeer en een in Leiden. Uit handen van Gera de Vries ontving Mirjam van Bijnen het Taalakkoord-certificaat en een Taalakkoord-schildje voor op de deur. En van dagvoorzitter José Scholten een grote bos bloemen. Ook de drie sprekers werden in de bloemen gezet.

Tijdens de netwerkborrel werd geanimeerd nagepraat, en lieten de aanwezigen zich lovend uit over de gegeven informatie en de aansprekende voorbeelden, hoe je als bedrijf op eigen wijze aan de slag kan met de taalvaardigheid van je medewerkers.

Uitreikig certificaat door Gera de Vries aan Stichting Piëzo