Kabinet zet breed in op het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden

Naast het Taalakkoord gebeurt er nog veel meer op het gebied van Taal. Vanuit het besef dat taalvaardigheid steeds belangrijker wordt om zelfstandig te kunnen participeren en het besef dat de aanpak van de overheid soms nog te versnipperd is, hebben de ministeries van OCW, SZW en VWS de handen ineengeslagen in een gezamenlijke aanpak: 'Tel mee met Taal'.

Om te kunnen functioneren in het dagelijks leven wordt taalvaardigheid steeds belangrijker. Denk aan het gebruiken van websites van overheden en bedrijven, internetbankieren of het schrijven van een sollicitatiebrief. Maar ook het begrijpen van werkinstructies, het lezen van bijsluiters van medicijnen en het langer zelfstandig kunnen wonen.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om taalachterstanden te voorkomen en te bestrijden in en rond het onderwijs, zoals de extra investeringen in de voor- en vroegschoolse educatie, de doorlopende leerlijnen Nederlandse taal en rekenen, en de taaleis in de bijstand. Tel mee met Taal bevat aanvullende acties. Hiervoor wordt jaarlijks 18 miljoen euro extra uitgetrokken.

Enkele van de acties:

  • In elke (arbeidsmarkt)regio ontstaat een duurzame infrastructuur waarmee gemeenten in samenwerking met lokale en regionale partners de regie nemen om taalachterstanden beter op te sporen en te bestrijden.
  • Deze aanpak leidt tot het sluiten van regionale taalakkoorden
  • Er komt een stimuleringsbudget voor alle (arbeidsmarkt)regio‚Äôs met een taalakkoord om extra praktijkgerichte taalscholing voor moeilijk bereikbare doelgroepen mogelijk te maken.
  • In elke regio worden nieuwe taalvrijwilligers getraind.
  • Elke regio krijgt een ontmoetingsplek ingericht voor cursisten, vrijwilligers, docenten en andere netwerkpartners (Taalpunt).

Met de voorgestelde aanpak willen de departementen voorkomen dat mensen met beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan.

Meer informatie is te vinden in het kamerstuk over het Actieprogramma Tel mee met Taal.