Nederlands bij Royal A-ware

Afgelopen maand is Ernie Kuijer van 'De Taaltrainer' begonnen bij Royal A-ware in Harderwijk. Zij geeft daar Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan 8 productiemedewerkers.

De training in Harderwijk is een pilot. Met de ervaringen die beide partijen in deze eerste training samen opdoen, gaan ze de programma’s voor nieuwe groepen finetunen. Het leuke van trainen bij Royal A-Ware is dat er al veel specifiek materiaal beschikbaar is over hun producten (zuivel, kaas) en manier van werken. Zo staan er op het intranet geïllustreerde woordenlijsten in verschillende talen en kan De Taaltrainer gebruik maken van een leerzaam ‘kaasspel’. Een mooie samenwerking waarbij de expertise van beide partijen benut worden.

De training is opgezet nadat A-ware het Taalakkoord heeft ondertekend, waarmee zij hebben aangegeven zich in te zetten voor het verhogen van de beheersing van de Nederlandse taal van medewerkers bij A-ware. De Taaltrainer sluit zich als opleidingspartner bij het Taalakkoord aan, en zet met de samenwerking met A-Ware een eerste, belangrijke stap.

In de nieuwsbrief van Royal A-ware is onderstaand artikel geschreven:

150 Royal A-waremedewerkers aan de slag met Nederlands

Het team van Knowledge & Education heeft hiervoor diverse projecten opgezet. Één daarvan is het aanbieden van trainingen aan A-waremedewerkers om Nederlands beter onder de knie te krijgen.

Eerste training Nederlands in Harderwijk gestart

Inmiddels hebben 150 A-waremedewerkers aangeven een training Nederlands te willen volgen. Opleidingsmanager Bart Beeftink van de afdeling Knowledge & Education heeft daarom, samen met de Taaltrainer, een training opgezet.

Tijdens veertien lessen van 2,5 uur leren de Royal A-waremedewerkers eenvoudige gesprekken te voeren en wordt de woordenschat uitgebreid zodat zij werkinstructies en aanwijzingen van collega’s goed kunnen begrijpen.

De lessen bestaan uit een mix van theorie en in groepjes werken aan opdrachten en het naspelen van praktijksituaties. Iedere les wordt afgesloten met een huiswerkopdracht. Alle deelnemers volgen de training in hun eigen tijd..."

Bron: website De Taaltrainer