Taalproblemen oorzaak ongeval buitenlanders

Den Haag - Buitenlandse werknemers krijgen bijna twee keer zo vaak een dodelijk ongeval als hun Nederlandse collega’s.

In het algemeen is gebrek aan kennis van de voertaal een belangrijke oorzaak van ongevallen onder buitenlandse werknemers. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde analyse van de onderzoeken naar ongevallen van de Inspectie SZW. Het onderzoek richt zich op onder meer monteurs van zonnepanelen en kitters.

Bij 9 procent van de ongevallen met letsel waarbij buitenlandse werknemers betrokken zijn, is gebrek aan taalkennis een oorzaak. Bij Nederlandse werknemers is dat slechts 0,3 procent.

Opvallend is dat het risico voor buitenlanders het leven te laten bij een ongeval ook groter is. Het aantal dodelijke ongelukken ligt met 4,2 procent van alle ongevallen bijna twee keer zo hoog als bij Nederlanders met 2,2 procent.

De onderzoekers hebben geen koppeling gelegd met de arbeidsrelatie, maar wel is hen opgevallen dat uitzendkrachten vaker ongelukken krijgen dan vaste medewerkers. Ze tekenen daarbij aan dat buitenlanders veel vaker als uitzendkracht werken dan Nederlanders. Van de buitenlandse werknemers die een ongeval kregen, werkte 39 procent van als uitzendkracht tegenover 10 procent van de Nederlandse slachtoffers.